Inici

Pdf Publicació

 

 

 


Assistència


El projecte contempla l’atenció anual de 50 menors (0-18 anys) i de les seves famílies a partir d’una metodologia de treball en xarxa descrita al projecte.

Promou la realització d’experiències pilot adreçades a grups amb situacions de risc: adolescents amb problemes conductuals.
Així mateix el projecte contempla la realització periòdica de experiències de treball grupal: tallers de pares d’adolescents, grups de discussió amb pares, grups d’adolescents.

Molts dels serveis participants desenvolupen activitats de caire grupal pels seus usuaris.


Dinamització Comunitària


La orientació del projecte contempla la dimensió comunitària com a una perspectiva central i participa en les xarxes socials que aborden la problemàtica de la Infància i família com es el cas del Pla de Dinamització Comunitària del barri del Carmel: “Carmel Amunt” impulsats per diverses associacions i entitats, algunes de les quals formen part del nostre projecte.

El projecte participa tant en les comissions sectorials de treball com en la comissió coordinadora.


Formació:

El projecte realitza regularment un Seminari d’Anàlisi de Casos on es treballa a partir dels casos presentats pels participants i amb la col•laboració d’un expert. Així mateix es realitzen diversos Seminaris d’Actualització sobre els Serveis participants (SAS) , sobre les tècniques grupals (SAG) i sobre Trastorns de Conducta en nens i adolescents (STC).

Bianualment s’organitza una Jornada oberta amb ponències i debats sobre l’actualitat del projecte i del treball en xarxa i un Fòrum Interxarxes, de caire intern, per tal d’avaluar la marxa del projecte i reorientar, si cal, les seves línies d’actuació.


Recerca


El projecte contempla la realització permanent de recerques aplicades tant sobre la realitat de la Infància i Família al territori com dels processos de coordinació. En l’actualitat s’ha finalitzat una investigació sobre “La Infància i Família al dte. d’Horta-Guinardó” amb la col•laboració de l’Institut d’Infància i Mon Urbà de Barcelona.

Una altre sobre “Adolescència i Vincle” que inclou una fase d’estudi i una fase d’acció mitjançant la posta en marxa de la web jove Paloksea

Ambdues recerques han estat publicades i es poden consultar online