Ajuntament de Barcelona. Horta-Guinardó
Inici INTERXARXES. Textos

 

SEMINARI: Trastorns de conducta
NOUS REPTES PER A LA SALUT MENTAL. Els comportaments pertorbadors a l'escola d'avui dia. Francesc Vilà

 

II FÒRUM INTERXARXES: Adolescència i vincle(s)

 

V JORNADA
Infants i adolescents immigrants: temps i valors

 

INTERXARXES. Una experiència de treball en xarxa al Dte. d'Horta-Guinardó
Teresa Abril
Revista Ámbits de psicopedagogia, num. 22 (2008)

 

USOS POSIBLES DE LA RED
José Ramón Ubieto
Comferència inaugural VII Jornades SSAP, 2008

 

UNICEF. Convención sobrelos derechos del niño
Versión adaptada para jóvenes

 
¿ME HACES CASO? El derecho de los niños a participar en las decisiones que los afectan. Gerison Lansdown
 

BIBLIOGRAFIA SOBRE TREBALL EN XARXA

La participació dels actors en el treball en xarxa: Idees i conclusions. Ramon Almirall

INFORME PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA, SÍNDIC 2009


Xé ANIVERSARI. 2000-2010. Una nit a la xarxa


LA DESORIENTACIÓN DE LOS PADRES. Lidia Ramírez

 

IV FÒRUM INTERXARXES. Diputació de Barcelona
Quin límits i quines possibilitats ofereix el treball en xarxa en l'atenció de casos?

Com podem beneficiar-nos del treball en xarxa?
José Ramón Ubieto


 

MALTRACTAMENTS INFANTILS
  1. ¡Eh! ¡No te despistes
  2. El context escolar i els infants en risc de maltractament
  3. Infància i adolescència en risc de maltractament
  4. Càritas. Protocol intervenció en situacions d’urgència - sospita de maltractament físic i abús sexual
  5. Diputació de Barcelona. Model de prevenció i detecció de situacions de risc social a la infància i l’adolescència des dels Serveis Socials Bàsics
  6. Save the children. Manual d’atenció a nens i nenes víctimes de violència de gènere a l’àmbit familiar.
  7. Jornada sobre Valoració i Gestió del Risc de Maltractament Infantil
  8. Protocolo de actuación clínico-asistencial de malos tratos agudos en la infancia. Cataluña 2008
  9. Valoración de sospechas de abuso sexual infantil. Cantabria 2008
  10. Bibliografia: "Com abordem els maltractaments infantils.

Document/guia sobre el sistema de protecció de la Llei de Drets i Oportunitats en la Infància i l'Adolescència (LDOIA)


Materials sobre Treball en xarxa


Límits legals en el traspàs de dades inter-serveis
Ángel Lázaro


Vida quotidiana i cura de la vida afrontant el canvi social i la complexitat familiar. Dra. Cristina Brullet